Tara aan den IJssel

Temidden van een net van sloot en vaarten
zijn daar die plekken groen, omlijnd door blauw,
Voor veeteelt, aardappel- en bietenbouw,
je vindt ze op gedetailleerde kaarten.

Gebied, waar vlinders zich op kattenstaarten
en op de schermen van de bereklauw
tegoed doen aan de honing en de dauw,
waar menigeen graag mediteren zou....

Daar vestigde zich aan de IJsselstroom
de Groene Tara met haar blauwe lotusbloemen.
Haar blik omvat het wijde polderland.

Zij buigt zich over onze levensboom,
wil ons met nieuwe, lichte namen noemen
en brengt ons veilig naar de overkant.
Vorige
Overzicht
Volgende

© 2011, Corrie Groeneveld - van Staveren